Duyurular / Etkinlikler

Hukuk Felsefesi Buluşmaları

Hukuk Felsefesi Buluşmaları Melike Belkıs Aydın, Kasım Akbaş, Ertuğrul Uzun Eskişehir alternatifsiz değil. Hukuk Felsefesi Buluşmaları Eskişehir Okulunda.

Basına ve Kamuoyuna

Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Barış Işık’ın sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili açıklamamız BASINA VE KAMUOYUNA Son dönemde Anadolu Üniversitesi’nde ve Hukuk Fakültesi özelinde yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Devamı…

Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Eleştirel Söylem Çözümlemesi Zeynep Erk Emeksiz Atölye çalışmamızın amacı sosyal bilimlerde söylem çözümlemesinin temel ilke ve kavramlarını tanıtmaktır. Söylem çözümlemesine dayalı pek çok alanda söylem çoğunlukla içerik olarak ele alınmakta ve çözümlemeyi yapan kişinin içerikten Devamı…

Nasıl Okumalı

Nasıl Okumalı Zeynep Erk Emeksiz Eco ‘Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti’ adlı deneme kitabında okuma deneyimimizi bilmediğimiz bir ormana girmeye benzetir. Kaybolma riskini göze alamayanlar ormandan kente çıkan ana yolu tercih eder. Oysa bazı yolcular patika yollara Devamı…

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek I

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek IE Barış Çatal Eskişehir Okulu, 2019-2020 Güz Dönemi’nde yepyeni bir seminer dizisiyle karşınızda. Etkinlik, “Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (I)” üst başlığıyla tarihin nasıl yazıldığından göçebelikten yerleşikliğe, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na, Pers Devamı…

DD 63- Toplumsal Bilinçsiz-Olan

Ruhsallık alanındaki farklı paradigmaların toplumsal yapıları, bağları, süreçleri anlamada bugüne değin üstlendikleri işlevleri öncelikle gözden geçireceğiz. Bu konuda özellikle Kartezyen düşünce, Batı düşüncesinde ‘Freud skandalı’, psikiyatri merkezli organikçilik ve bilişsel davranışçı paradigma ile aynı yönde Devamı…