Basına ve Kamuoyuna

Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Barış Işık’ın sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili açıklamamız BASINA VE KAMUOYUNA Son dönemde Anadolu Üniversitesi’nde ve Hukuk Fakültesi özelinde yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Barış Işık’ın sözleşmelerinin yenilenmediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Akademik liyakatlerinden kimsenin kuşku duyamayacağı dostlarımızın maruz bırakıldıkları Devamı…

Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Eleştirel Söylem Çözümlemesi Zeynep Erk Emeksiz Atölye çalışmamızın amacı sosyal bilimlerde söylem çözümlemesinin temel ilke ve kavramlarını tanıtmaktır. Söylem çözümlemesine dayalı pek çok alanda söylem çoğunlukla içerik olarak ele alınmakta ve çözümlemeyi yapan kişinin içerikten ne anladığına bağlı olarak görece öznel bir betimlemeye dayanmaktadır. Oysa söylem dilsel sunumun somut öğelerine Devamı…

Nasıl Okumalı

Nasıl Okumalı Zeynep Erk Emeksiz Eco ‘Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti’ adlı deneme kitabında okuma deneyimimizi bilmediğimiz bir ormana girmeye benzetir. Kaybolma riskini göze alamayanlar ormandan kente çıkan ana yolu tercih eder. Oysa bazı yolcular patika yollara girip çıkarak ormanda farklı ağaçları ve işaretleri keşfetmeyi sever. Benzer biçimde bazılarımız yalnızca ana öyküyü Devamı…

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek I

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek IE Barış Çatal Eskişehir Okulu, 2019-2020 Güz Dönemi’nde yepyeni bir seminer dizisiyle karşınızda. Etkinlik, “Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (I)” üst başlığıyla tarihin nasıl yazıldığından göçebelikten yerleşikliğe, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na, Pers İmparatorluğu sonrası dünyanın geri kalanından Bizans İmparatorluğu’na, “Karanlık Ortaçağ” metaforundan Haçlı Seferleri’ne, Coğrafi Keşiflerden Ortaçağ Devamı…

DD 63- Toplumsal Bilinçsiz-Olan

Ruhsallık alanındaki farklı paradigmaların toplumsal yapıları, bağları, süreçleri anlamada bugüne değin üstlendikleri işlevleri öncelikle gözden geçireceğiz. Bu konuda özellikle Kartezyen düşünce, Batı düşüncesinde ‘Freud skandalı’, psikiyatri merkezli organikçilik ve bilişsel davranışçı paradigma ile aynı yönde gelişmiş kültüralizm üzerinde duracağız ve bunların ‘iki-kutuplu dünya(lar)’da serüvenini konuşacağız. Nihayetinde toplumsal olanla ruhsal olan, Devamı…

Siyasal Psikoloji Konferansı 3-4 Mayıs 2019’da

5. Siyasal Psikoloji Konferansı “Karizma ve Lider Kültü” temasıyla 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak. 21. yüzyıl, dünyanın merkez veya çevre ülkelerinde yaşayan geniş kitlelerin, çaresizlik içinde “sığınacak” bir yer veya birilerini aradığı korku dolu bir yüzyıl olarak anılabilir ileride. Geniş halk kitleleri için gittikçe daha güvensiz hale gelen dünyada, Devamı…

Eskişehir Okulu Yazınbilim Atölyesi Roman Kuramı: Kurgu ve Söylem

Eskişehir Okulu Yazınbilim AtölyesiRoman Kuramı: Kurgu ve Söylem Zeynep Erk Emeksiz Bu atölyenin amacı yazın türlerini birbirinden ayırmamızısağlayan söylem ve kurgu özellikleri üzerinden romanı türözellikleriyle betimlemektir. Çalışmamızda kuramsal olarakTodorov, Greimas, Jacobson gibi yazınbilimcilerin türkavramı üzerine çalışmalarının yanısıra Nabokov, Henry James, Orhan Pamuk gibi yazarların romanda kurgu üzerinegörüşlerine de yer verilecektir. Devamı…

YazınBilim Atölyesi Edebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık

Eskişehir Okulu YazınBilim AtölyesiEdebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık  Atölye Yürütücüsü: Zeynep Erk Emeksiz 16 Ocak- 20 Şubat Tarihleri arasında 6 hafta boyunca Çarşamba günleri saat 19.00-22.00 saatleri arasında Uçurtma Kitap & Cafe’de. 14 Ocak’a kadar ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0551 195 6650 ya da Devamı…

DD 57 – Zor Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak – 2

İnsan hakları mücadelesi her dönem zor olmuştur ancak bazı zamanlar insan hakları savunuculuğunu yapmak ve bedellerini ödemek daha da zordur. İnsan hakları savunuculuğunun özel bir alanı olan hukuk mücadelesinde savunmanın- avukatlığın mücadelesi ise bu sürece doğrudan tanıklık etmektir. Bu derste ülkenin son 20-30 yılındaki ihlalleri ve kazanımları beraber değerlendireceğiz.