DD 63- Toplumsal Bilinçsiz-Olan

Ruhsallık alanındaki farklı paradigmaların toplumsal yapıları, bağları, süreçleri anlamada bugüne değin üstlendikleri işlevleri öncelikle gözden geçireceğiz. Bu konuda özellikle Kartezyen düşünce, Batı düşüncesinde ‘Freud skandalı’, psikiyatri merkezli organikçilik ve bilişsel davranışçı paradigma ile aynı yönde gelişmiş kültüralizm üzerinde duracağız ve bunların ‘iki-kutuplu dünya(lar)’da serüvenini konuşacağız. Nihayetinde toplumsal olanla ruhsal olan, Devamı…

Siyasal Psikoloji Konferansı 3-4 Mayıs 2019’da

5. Siyasal Psikoloji Konferansı “Karizma ve Lider Kültü” temasıyla 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak. 21. yüzyıl, dünyanın merkez veya çevre ülkelerinde yaşayan geniş kitlelerin, çaresizlik içinde “sığınacak” bir yer veya birilerini aradığı korku dolu bir yüzyıl olarak anılabilir ileride. Geniş halk kitleleri için gittikçe daha güvensiz hale gelen dünyada, Devamı…

Eskişehir Okulu Yazınbilim Atölyesi Roman Kuramı: Kurgu ve Söylem

Eskişehir Okulu Yazınbilim AtölyesiRoman Kuramı: Kurgu ve Söylem Zeynep Erk Emeksiz Bu atölyenin amacı yazın türlerini birbirinden ayırmamızısağlayan söylem ve kurgu özellikleri üzerinden romanı türözellikleriyle betimlemektir. Çalışmamızda kuramsal olarakTodorov, Greimas, Jacobson gibi yazınbilimcilerin türkavramı üzerine çalışmalarının yanısıra Nabokov, Henry James, Orhan Pamuk gibi yazarların romanda kurgu üzerinegörüşlerine de yer verilecektir. Devamı…

YazınBilim Atölyesi Edebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık

Eskişehir Okulu YazınBilim AtölyesiEdebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık  Atölye Yürütücüsü: Zeynep Erk Emeksiz 16 Ocak- 20 Şubat Tarihleri arasında 6 hafta boyunca Çarşamba günleri saat 19.00-22.00 saatleri arasında Uçurtma Kitap & Cafe’de. 14 Ocak’a kadar ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0551 195 6650 ya da Devamı…

DD 57 – Zor Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak – 2

İnsan hakları mücadelesi her dönem zor olmuştur ancak bazı zamanlar insan hakları savunuculuğunu yapmak ve bedellerini ödemek daha da zordur. İnsan hakları savunuculuğunun özel bir alanı olan hukuk mücadelesinde savunmanın- avukatlığın mücadelesi ise bu sürece doğrudan tanıklık etmektir. Bu derste ülkenin son 20-30 yılındaki ihlalleri ve kazanımları beraber değerlendireceğiz.

DD 56: Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu OlmakOsman İşçi İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre: “insan hakları savunucuları, evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri geliştiren ve koruyan bireyler, gruplar ve toplum organlarıdır.” İnsan hakları faaliyetleri yürüten aktivistler dünyanın birçok yerinde fiziki saldırı, tehdit, taciz, cinayet, gözaltı, tutuklama ve Devamı…

DD55: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Eskişehir Okulu olarak 55. Dayanışma dersimizi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve sığınmaevi pratiklerine değinilecektir. Kadına yönelik şiddet türlerinin kısa bir şekilde sunumunun ardından; şiddet sonrasında neler yapılması gerektiği ve hukuksal süreçler hakkında bilgi verilecektir. Yürütülen Devamı…

Okuma Süreci ve Etkinlikleri: Hasan Ali Toptaş

Kitap inceleme seminerimizin ikincisinde yazar Hasan Ali TOPTAŞ’ın KAYIP HAYALLER KİTABI’na yer veriyoruz.Eskişehir Okulu ile planladığımız etkinliğimizi 24 Şubat Cumartesi günü saat:13.00 da Doç.Dr.Zeynep ERK EMEKSİZ hocamızın rehberliğinde sendika binamızda gerçekleştireceğiz.Tüm kitap dostlarını bekliyoruz… Not: Hocamızın hazırladığı okuma öncesi,okuma süreci ve okuma sonrası soruları aşağıdadır. Okuma Öncesi 1. Anlatmak ve Devamı…

Cinsellik

Bu derste cinsel mitler, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet rolü, cinsel yönelim alt başlıkları katılımcılarla interaktif bir biçimde ele alınacaktır. Dersimiz hem psikolojik yardım alanında çalışan profesyoneller hem de diğer kesimlerden yetişkin katılımcılara açıktır. Dersin kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır. Ders interaktif şekilde yürütüleceğinden uygun grup Devamı…

Panel: Termik Santraller – Havaya, Tarıma ve Sağlığa Etkileri

Eskişehir’in mevcut hava kalitesi ve olası bir termik santral inşası durumunda beklenen etkileri tartışacağız.. Eskişehir ve Kütahya’da yürütülmüş bilimsel çalışmaların çıktıları üzerinden termik santrallerin etkilerini somut durum üzerinde ele alacağız. Konuşmacılar: Ozan Devrim Yay (Çevre Mühendisi, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Eskişehir Okulu) Haluk Çalışır (Hekim, Türk Toraks Derneği) Levent Özbunar Devamı…