Fen Bilimleri ve Mühendislik için Fizik

Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri’nde okutulan FİZİK-1 dersi için konu anlatımlı soru çözme ağırlıklı destek ve sınavlara hazırlık dersleri. Konular: 1. Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler 2. Doğrusal Hareket 3. İki ve Üç Boyutta Hareket 4. Newton’un Hareket Yasası 5. Newton Yasalarının Uygulanması 6. İş ve Kinetik Enerji 7. Potansiyel Devamı…

Bilim Atölyesi

Bilimsel düşünme ve çalışma yöntemine ilk adım! Öğrencilerin/Katılımcıların, günlük hayatta sürekli karşılaştıkları Temel Bilim kavramlarını deney yaparak anlamaları için tasarlanmış bir Bilim Atölyesi. Her derste tematik bir konunun işleneceği atölyeler, öğrencilerin/katılımcıların kavramlara dair soru soracakları, sorulan sorulara yine kendilerinin cevap vermelerine olanak sağlandığı ve yapacakları deneyler sonrasında da cevaplarının doğruluğunu Devamı…

Anlambilim: Temel İlke ve Kavramlar I

Anlambilim kuramsal dilbilimin alanlarından biridir ve başlıca amacı dilde anlamın oluşumunu açıklamaktır. Anlambilim alanına özgü temel kavram ve ikeleri çalışmadan önce yanıtlamaız gereken çok temel bir soru var: Anlam nedir? Günlük yaşamda çok değişik biçimlerde ‘anlam’ ve anlamın bilişsel bir eylemi olan ‘anlamak’ eylemlerini kullanıyoruz. Örneğin ‘hayatın anlamı’ ‘sözcük anlamı’ Devamı…

DD06 – ÖN YARGI VE AYRIMCILIK

Dr. Aysel KAYAOĞLU 20. yüzyılın ürünü olarak önyargı kavramı birincil olarak “ırk” ilişkilerine ilişkin eşitsizlikler sorunu bağlamında kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı öncesi problem “ırk sorunu” olarak görülmüş ve “siyahlar beyazlar için neden ve nasıl bir problem teşkil ediyorlar” sorusu ile analitik bakış önyargının hedefine/mağduruna yöneltilmiştir. 2. Dünya Savaşından sonra ise Devamı…

DD05 – İŞYERİNDE YILDIRMA (Mobbing): HUKUKSAL ÇERÇEVE

Dr. Meral GÜRBÜZ Modern çalışma yaşamının problemli bir alanı olarak karşımıza çıkan işyerinde yıldırma, dilimize mobbing, psikolojik taciz, bezdiri, yıldırma gibi farklı isimlerle yerleşmiştir. İşyerinde yıldırma, hedef seçilmiş kişinin (çalışanın) özgüvenine ve kişilik değerlerine yönelik kasıtlı bir saldırı sürecini ifade eder. Bu süreç, kişinin, saygısız ve zararlı bir takım davranışların Devamı…

DD04 – BİLİM, EĞİTİM ve TOPLUMSAL CİNSİYET

Dr. Pelin YALÇINOĞLU Bu ders kapsamında bilimin doğasına ve bilimsel bilgi üretimine dair özellikler toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ele alındı. Bilimsel bilgi üretim süreçleri paradigmaların çizdiği çerçeve içinde gerçekleşir. Paradigmalar doğruluk ve gerçekliğin doğasına ilişkin varsayımları, araştırılabilecek nitelikteki soruları ve bunların nasıl yapılacağını ortaya koyan bilim felsefesi ya da Devamı…

DD03 – IŞIĞIN KİRLİ YÜZÜ: IŞIK KİRLİLİĞİ

Dr. Bülent ASLAN Işık kirliliği, kısaca ışığın olmaması gereken yerde bulunması durumudur yani ortamın doğal ışık miktarının yapay ışık (insan yapımı aydınlatma) kullanılarak ihtiyacın ötesinde değiştirilmesidir. Biraz daha genişletirsek; ışığın yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda kullanımına ışık kirliliği diyebiliriz. Ortaya çıkışı uzun ve tartışma götürebilecek bir Devamı…

DD02 – ÖFKEDEN ŞİDDETE SALDIRGANLIK: Psikanalitik Bir Bakış

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu Şiddet tanımlarının tümü “kişinin bedensel ve/veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren” bir davranışın varlığına vurgu yapar. Şiddet kavramının sınırları, zaman içinde fiziksel zarar vermekten, sembolik zarar vermeye doğru genişlemiştir. Gündelik hayatın ayrıntılarına gizlenmiş ayrımcı tutumlar, ekonomik baskı gibi birey üzerine uygulanan sosyal, kültürel baskıların çeşitli türlerini tanımlayan Devamı…

DD01 – TÜRKİYENİN “AVRUPALILAŞAN” GÖÇ REJİMİ: Mülteciler ve İnsan Hakları

Yrd. Doç. Dr. Burcu Toğral Koca Bilindiği üzere, Türkiye 2011 yılından itibaren Suriye’den gelen mülteciler için “açık kapı” politikası uygulamış ve bu politika başlarda birçok kesim tarafından “insani” söylemlerle desteklenmiştir. Fakat son zamanlarda Suriyeli mülteciler güvenlikleştirici söylemlere maruz kalmakta; suç, sosyo-ekonomik sorunlar, “kültürel çöküş“ ve iç güvenlik gibi konularla ilişkilendirilmektedirler. Devamı…