DD 56: Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu OlmakOsman İşçi İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre: “insan hakları savunucuları, evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri geliştiren ve koruyan bireyler, gruplar ve toplum organlarıdır.” İnsan hakları faaliyetleri yürüten aktivistler dünyanın birçok yerinde fiziki saldırı, tehdit, taciz, cinayet, gözaltı, tutuklama ve Devamı…

DD55: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Eskişehir Okulu olarak 55. Dayanışma dersimizi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve sığınmaevi pratiklerine değinilecektir. Kadına yönelik şiddet türlerinin kısa bir şekilde sunumunun ardından; şiddet sonrasında neler yapılması gerektiği ve hukuksal süreçler hakkında bilgi verilecektir. Yürütülen Devamı…

Okuma Süreci ve Etkinlikleri: Hasan Ali Toptaş

Kitap inceleme seminerimizin ikincisinde yazar Hasan Ali TOPTAŞ’ın KAYIP HAYALLER KİTABI’na yer veriyoruz.Eskişehir Okulu ile planladığımız etkinliğimizi 24 Şubat Cumartesi günü saat:13.00 da Doç.Dr.Zeynep ERK EMEKSİZ hocamızın rehberliğinde sendika binamızda gerçekleştireceğiz.Tüm kitap dostlarını bekliyoruz… Not: Hocamızın hazırladığı okuma öncesi,okuma süreci ve okuma sonrası soruları aşağıdadır. Okuma Öncesi 1. Anlatmak ve Devamı…

Cinsellik

Bu derste cinsel mitler, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet rolü, cinsel yönelim alt başlıkları katılımcılarla interaktif bir biçimde ele alınacaktır. Dersimiz hem psikolojik yardım alanında çalışan profesyoneller hem de diğer kesimlerden yetişkin katılımcılara açıktır. Dersin kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır. Ders interaktif şekilde yürütüleceğinden uygun grup Devamı…

Panel: Termik Santraller – Havaya, Tarıma ve Sağlığa Etkileri

Eskişehir’in mevcut hava kalitesi ve olası bir termik santral inşası durumunda beklenen etkileri tartışacağız.. Eskişehir ve Kütahya’da yürütülmüş bilimsel çalışmaların çıktıları üzerinden termik santrallerin etkilerini somut durum üzerinde ele alacağız. Konuşmacılar: Ozan Devrim Yay (Çevre Mühendisi, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Eskişehir Okulu) Haluk Çalışır (Hekim, Türk Toraks Derneği) Levent Özbunar Devamı…

Fen Bilimleri ve Mühendislik için Fizik

Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri’nde okutulan FİZİK-1 dersi için konu anlatımlı soru çözme ağırlıklı destek ve sınavlara hazırlık dersleri. Konular: 1. Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler 2. Doğrusal Hareket 3. İki ve Üç Boyutta Hareket 4. Newton’un Hareket Yasası 5. Newton Yasalarının Uygulanması 6. İş ve Kinetik Enerji 7. Potansiyel Devamı…

Bilim Atölyesi

Bilimsel düşünme ve çalışma yöntemine ilk adım! Öğrencilerin/Katılımcıların, günlük hayatta sürekli karşılaştıkları Temel Bilim kavramlarını deney yaparak anlamaları için tasarlanmış bir Bilim Atölyesi. Her derste tematik bir konunun işleneceği atölyeler, öğrencilerin/katılımcıların kavramlara dair soru soracakları, sorulan sorulara yine kendilerinin cevap vermelerine olanak sağlandığı ve yapacakları deneyler sonrasında da cevaplarının doğruluğunu Devamı…

Anlambilim: Temel İlke ve Kavramlar I

Anlambilim kuramsal dilbilimin alanlarından biridir ve başlıca amacı dilde anlamın oluşumunu açıklamaktır. Anlambilim alanına özgü temel kavram ve ikeleri çalışmadan önce yanıtlamaız gereken çok temel bir soru var: Anlam nedir? Günlük yaşamda çok değişik biçimlerde ‘anlam’ ve anlamın bilişsel bir eylemi olan ‘anlamak’ eylemlerini kullanıyoruz. Örneğin ‘hayatın anlamı’ ‘sözcük anlamı’ Devamı…

DD06 – ÖN YARGI VE AYRIMCILIK

Dr. Aysel KAYAOĞLU 20. yüzyılın ürünü olarak önyargı kavramı birincil olarak “ırk” ilişkilerine ilişkin eşitsizlikler sorunu bağlamında kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı öncesi problem “ırk sorunu” olarak görülmüş ve “siyahlar beyazlar için neden ve nasıl bir problem teşkil ediyorlar” sorusu ile analitik bakış önyargının hedefine/mağduruna yöneltilmiştir. 2. Dünya Savaşından sonra ise Devamı…

DD05 – İŞYERİNDE YILDIRMA (Mobbing): HUKUKSAL ÇERÇEVE

Dr. Meral GÜRBÜZ Modern çalışma yaşamının problemli bir alanı olarak karşımıza çıkan işyerinde yıldırma, dilimize mobbing, psikolojik taciz, bezdiri, yıldırma gibi farklı isimlerle yerleşmiştir. İşyerinde yıldırma, hedef seçilmiş kişinin (çalışanın) özgüvenine ve kişilik değerlerine yönelik kasıtlı bir saldırı sürecini ifade eder. Bu süreç, kişinin, saygısız ve zararlı bir takım davranışların Devamı…