Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Eleştirel Söylem Çözümlemesi Zeynep Erk Emeksiz Atölye çalışmamızın amacı sosyal bilimlerde söylem çözümlemesinin temel ilke ve kavramlarını tanıtmaktır. Söylem çözümlemesine dayalı pek çok alanda söylem çoğunlukla içerik olarak ele alınmakta ve çözümlemeyi yapan kişinin içerikten ne anladığına bağlı olarak görece öznel bir betimlemeye dayanmaktadır. Oysa söylem dilsel sunumun somut öğelerine Devamı…

Nasıl Okumalı

Nasıl Okumalı Zeynep Erk Emeksiz Eco ‘Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti’ adlı deneme kitabında okuma deneyimimizi bilmediğimiz bir ormana girmeye benzetir. Kaybolma riskini göze alamayanlar ormandan kente çıkan ana yolu tercih eder. Oysa bazı yolcular patika yollara girip çıkarak ormanda farklı ağaçları ve işaretleri keşfetmeyi sever. Benzer biçimde bazılarımız yalnızca ana öyküyü Devamı…

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek I

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek IE Barış Çatal Eskişehir Okulu, 2019-2020 Güz Dönemi’nde yepyeni bir seminer dizisiyle karşınızda. Etkinlik, “Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (I)” üst başlığıyla tarihin nasıl yazıldığından göçebelikten yerleşikliğe, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na, Pers İmparatorluğu sonrası dünyanın geri kalanından Bizans İmparatorluğu’na, “Karanlık Ortaçağ” metaforundan Haçlı Seferleri’ne, Coğrafi Keşiflerden Ortaçağ Devamı…

Eskişehir Okulu Yazınbilim Atölyesi Roman Kuramı: Kurgu ve Söylem

Eskişehir Okulu Yazınbilim AtölyesiRoman Kuramı: Kurgu ve Söylem Zeynep Erk Emeksiz Bu atölyenin amacı yazın türlerini birbirinden ayırmamızısağlayan söylem ve kurgu özellikleri üzerinden romanı türözellikleriyle betimlemektir. Çalışmamızda kuramsal olarakTodorov, Greimas, Jacobson gibi yazınbilimcilerin türkavramı üzerine çalışmalarının yanısıra Nabokov, Henry James, Orhan Pamuk gibi yazarların romanda kurgu üzerinegörüşlerine de yer verilecektir. Devamı…

YazınBilim Atölyesi Edebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık

Eskişehir Okulu YazınBilim AtölyesiEdebiyat Kuramı: Mimesis, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık  Atölye Yürütücüsü: Zeynep Erk Emeksiz 16 Ocak- 20 Şubat Tarihleri arasında 6 hafta boyunca Çarşamba günleri saat 19.00-22.00 saatleri arasında Uçurtma Kitap & Cafe’de. 14 Ocak’a kadar ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0551 195 6650 ya da Devamı…

Cinsellik

Bu derste cinsel mitler, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet rolü, cinsel yönelim alt başlıkları katılımcılarla interaktif bir biçimde ele alınacaktır. Dersimiz hem psikolojik yardım alanında çalışan profesyoneller hem de diğer kesimlerden yetişkin katılımcılara açıktır. Dersin kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır. Ders interaktif şekilde yürütüleceğinden uygun grup Devamı…

Bilim Atölyesi

Bilimsel düşünme ve çalışma yöntemine ilk adım! Öğrencilerin/Katılımcıların, günlük hayatta sürekli karşılaştıkları Temel Bilim kavramlarını deney yaparak anlamaları için tasarlanmış bir Bilim Atölyesi. Her derste tematik bir konunun işleneceği atölyeler, öğrencilerin/katılımcıların kavramlara dair soru soracakları, sorulan sorulara yine kendilerinin cevap vermelerine olanak sağlandığı ve yapacakları deneyler sonrasında da cevaplarının doğruluğunu Devamı…

Anlambilim: Temel İlke ve Kavramlar I

Anlambilim kuramsal dilbilimin alanlarından biridir ve başlıca amacı dilde anlamın oluşumunu açıklamaktır. Anlambilim alanına özgü temel kavram ve ikeleri çalışmadan önce yanıtlamaız gereken çok temel bir soru var: Anlam nedir? Günlük yaşamda çok değişik biçimlerde ‘anlam’ ve anlamın bilişsel bir eylemi olan ‘anlamak’ eylemlerini kullanıyoruz. Örneğin ‘hayatın anlamı’ ‘sözcük anlamı’ Devamı…