DD 63- Toplumsal Bilinçsiz-Olan

Ruhsallık alanındaki farklı paradigmaların toplumsal yapıları, bağları, süreçleri anlamada bugüne değin üstlendikleri işlevleri öncelikle gözden geçireceğiz. Bu konuda özellikle Kartezyen düşünce, Batı düşüncesinde ‘Freud skandalı’, psikiyatri merkezli organikçilik ve bilişsel davranışçı paradigma ile aynı yönde gelişmiş kültüralizm üzerinde duracağız ve bunların ‘iki-kutuplu dünya(lar)’da serüvenini konuşacağız. Nihayetinde toplumsal olanla ruhsal olan, Devamı…

DD 57 – Zor Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak – 2

İnsan hakları mücadelesi her dönem zor olmuştur ancak bazı zamanlar insan hakları savunuculuğunu yapmak ve bedellerini ödemek daha da zordur. İnsan hakları savunuculuğunun özel bir alanı olan hukuk mücadelesinde savunmanın- avukatlığın mücadelesi ise bu sürece doğrudan tanıklık etmektir. Bu derste ülkenin son 20-30 yılındaki ihlalleri ve kazanımları beraber değerlendireceğiz.

DD 56: Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak

Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu OlmakOsman İşçi İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre: “insan hakları savunucuları, evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri geliştiren ve koruyan bireyler, gruplar ve toplum organlarıdır.” İnsan hakları faaliyetleri yürüten aktivistler dünyanın birçok yerinde fiziki saldırı, tehdit, taciz, cinayet, gözaltı, tutuklama ve Devamı…

DD55: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Eskişehir Okulu olarak 55. Dayanışma dersimizi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve sığınmaevi pratiklerine değinilecektir. Kadına yönelik şiddet türlerinin kısa bir şekilde sunumunun ardından; şiddet sonrasında neler yapılması gerektiği ve hukuksal süreçler hakkında bilgi verilecektir. Yürütülen Devamı…

Fen Bilimleri ve Mühendislik için Fizik

Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri’nde okutulan FİZİK-1 dersi için konu anlatımlı soru çözme ağırlıklı destek ve sınavlara hazırlık dersleri. Konular: 1. Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler 2. Doğrusal Hareket 3. İki ve Üç Boyutta Hareket 4. Newton’un Hareket Yasası 5. Newton Yasalarının Uygulanması 6. İş ve Kinetik Enerji 7. Potansiyel Devamı…

DD06 – ÖN YARGI VE AYRIMCILIK

Dr. Aysel KAYAOĞLU 20. yüzyılın ürünü olarak önyargı kavramı birincil olarak “ırk” ilişkilerine ilişkin eşitsizlikler sorunu bağlamında kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı öncesi problem “ırk sorunu” olarak görülmüş ve “siyahlar beyazlar için neden ve nasıl bir problem teşkil ediyorlar” sorusu ile analitik bakış önyargının hedefine/mağduruna yöneltilmiştir. 2. Dünya Savaşından sonra ise Devamı…

DD05 – İŞYERİNDE YILDIRMA (Mobbing): HUKUKSAL ÇERÇEVE

Dr. Meral GÜRBÜZ Modern çalışma yaşamının problemli bir alanı olarak karşımıza çıkan işyerinde yıldırma, dilimize mobbing, psikolojik taciz, bezdiri, yıldırma gibi farklı isimlerle yerleşmiştir. İşyerinde yıldırma, hedef seçilmiş kişinin (çalışanın) özgüvenine ve kişilik değerlerine yönelik kasıtlı bir saldırı sürecini ifade eder. Bu süreç, kişinin, saygısız ve zararlı bir takım davranışların Devamı…

DD04 – BİLİM, EĞİTİM ve TOPLUMSAL CİNSİYET

Dr. Pelin YALÇINOĞLU Bu ders kapsamında bilimin doğasına ve bilimsel bilgi üretimine dair özellikler toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ele alındı. Bilimsel bilgi üretim süreçleri paradigmaların çizdiği çerçeve içinde gerçekleşir. Paradigmalar doğruluk ve gerçekliğin doğasına ilişkin varsayımları, araştırılabilecek nitelikteki soruları ve bunların nasıl yapılacağını ortaya koyan bilim felsefesi ya da Devamı…

DD03 – IŞIĞIN KİRLİ YÜZÜ: IŞIK KİRLİLİĞİ

Dr. Bülent ASLAN Işık kirliliği, kısaca ışığın olmaması gereken yerde bulunması durumudur yani ortamın doğal ışık miktarının yapay ışık (insan yapımı aydınlatma) kullanılarak ihtiyacın ötesinde değiştirilmesidir. Biraz daha genişletirsek; ışığın yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda kullanımına ışık kirliliği diyebiliriz. Ortaya çıkışı uzun ve tartışma götürebilecek bir Devamı…

DD02 – ÖFKEDEN ŞİDDETE SALDIRGANLIK: Psikanalitik Bir Bakış

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu Şiddet tanımlarının tümü “kişinin bedensel ve/veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren” bir davranışın varlığına vurgu yapar. Şiddet kavramının sınırları, zaman içinde fiziksel zarar vermekten, sembolik zarar vermeye doğru genişlemiştir. Gündelik hayatın ayrıntılarına gizlenmiş ayrımcı tutumlar, ekonomik baskı gibi birey üzerine uygulanan sosyal, kültürel baskıların çeşitli türlerini tanımlayan Devamı…