Basına ve Kamuoyuna

Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Barış Işık’ın sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili açıklamamız BASINA VE KAMUOYUNA Son dönemde Anadolu Üniversitesi’nde ve Hukuk Fakültesi özelinde yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Dr. Barış Işık’ın sözleşmelerinin yenilenmediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Akademik liyakatlerinden kimsenin kuşku duyamayacağı dostlarımızın maruz bırakıldıkları Devamı…