Zorlu Koşullarda İnsan Hakları Savunucusu Olmak
Osman İşçi

İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre: “insan hakları savunucuları, evrensel olarak tanınan insan hakları ve temel özgürlükleri geliştiren ve koruyan bireyler, gruplar ve toplum organlarıdır.” İnsan hakları faaliyetleri yürüten aktivistler dünyanın birçok yerinde fiziki saldırı, tehdit, taciz, cinayet, gözaltı, tutuklama ve yargılama pratiklerine maruz kalmaktadır. Saldırı ve baskılara maruz kalınan alanların, coğrafi bölgelerin genel özelliğinin savaş, silahlı çatışma, farklı şiddet türlerinin olduğu zorlu koşullarda yaşanmaktadır. Bu şiddet fiillerinin ve baskıların failleri hükümet görevlileri, hükümet dışı aktörler ve organize suç grupları vd. profillerde olabilmektedir. Türkiye’deki insan hakları savunucularının bu konudaki deneyimi pek farklı değildir.

Türkiye’de insan hakları savunucularının yaşadığı hak ihlalleri mevzuata ve uygulamaya ilişkin problemler olarak iki temel kategoride incelenebilir. Mevzuat bakımından geniş ve muğlak terörizm tanımı ve bu mevzuatın beslediği uygulama pratiği insan hakları savunucularının günlük faaliyetleri nedeniyle baskı, tehdit ve ihlallere maruz kalmalarına yol açmaktadır. İnsan hakları savunucularının birey olarak karşılaştıkları ağır ihlallerin yanı sıra faaliyet yürüttükleri kurumlar da uygulanan güvenlik politikasından etkilenmektedir.

Bu çalışma insan hakları savunucularına yönelik olarak son yıllarda uygulanan politikaların temel amacının insan hakları savunucularının kriminalize edilmesi ve böylece insan hakları hareketinin geriletilmesi, zayıflatılması olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışma son dönemde insan hakları savunucularının maruz kaldığı ihlalleri, faaliyetlerinin kriminalize edilmesi bağlamında inceleyecek, devletin son dönemdeki insan hakları savunucuları politikasının kriminalize etme odaklı olduğunu göstermeye çalışacak ve bu durumun önlenmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler sunacaktır.


Bu dersin videosunu ve diğer derslerin/atölyelerin/etkinliklerin videolarını

https://www.youtube.com/EskişehirOkulu

adresinden izleyebilirsiniz.