Ruhsallık alanındaki farklı paradigmaların toplumsal yapıları, bağları,

Fotoğraf açıklaması yok.

süreçleri anlamada bugüne değin üstlendikleri işlevleri öncelikle gözden geçireceğiz. Bu konuda özellikle Kartezyen düşünce, Batı düşüncesinde ‘Freud skandalı’, psikiyatri merkezli organikçilik ve bilişsel davranışçı paradigma ile aynı yönde gelişmiş kültüralizm üzerinde duracağız ve bunların ‘iki-kutuplu dünya(lar)’da serüvenini konuşacağız.
Nihayetinde toplumsal olanla ruhsal olan, dışsal ile içsel, kültürel olanla beden arasındaki karşıtlığı ve birliği anlamaya yönelik bir kuramsal zemini ruhsallık bilgisi ile araştıracağız.