Afişi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Eskişehir Okulu olarak 55. Dayanışma dersimizi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve sığınmaevi pratiklerine değinilecektir.

Kadına yönelik şiddet türlerinin kısa bir şekilde sunumunun ardından; şiddet sonrasında neler yapılması gerektiği ve hukuksal süreçler hakkında bilgi verilecektir. Yürütülen davalardan örneklerle “olan hukuk” ve ”olması gereken hukuk” arasında hak savunucularının yargı süreçlerinde nasıl daha etkin bir rol üstenebilecekleri değinilecektir. Şiddetle mücadele yöntemi olarak dava takibi ve mahkeme önü açıklamaları gibi kadın dayanışması örnekleri dava pratikleriyle sunulacaktır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanının bir parçası olan sığınmaevi pratikleri sunumunda, sığınmaevi hizmetlerinin neler olduğu, sığınmaevine kabul koşulları ve sığınmaevinde yaşam şartlarıyla ilgili genel bilgiler verilecektir. Şiddete maruz kalan kadınların sığınmaevine gelmesini engelleyen/geciktiren dolayısıyla şiddet ortamında kalmasına neden olan hangi toplumsal yargıların etkili olabildiği üzerinde durularak çözüm önerilerine dair tartışma yürütülecektir.

Avukat Pınar Çelik Arpacı
Klinik Psikolog Derya Gezer