Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek I
E

Barış Çatal

Eskişehir Okulu, 2019-2020 Güz Dönemi’nde yepyeni bir seminer dizisiyle karşınızda. Etkinlik, “Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (I)” üst başlığıyla tarihin nasıl yazıldığından göçebelikten yerleşikliğe, Antik Yunan’dan Roma İmparatorluğu’na, Pers İmparatorluğu sonrası dünyanın geri kalanından Bizans İmparatorluğu’na, “Karanlık Ortaçağ” metaforundan Haçlı Seferleri’ne, Coğrafi Keşiflerden Ortaçağ kentlerinin ve ticaret burjuvazisinin ortaya çıkışına dek geniş bir yelpazeyi ele almayı hedefliyor.

Seminer dizisi mümkün olduğunca klişelerin dışında, yeni kaynaklarla yeni soruların ve paradigmaların peşinden gitmeyi de önüne koyuyor. Bu nedenle kaynaklarını güncel tutmaya çalışırken, bu anlatıları film ve romanlarla da zenginleştirmeye çalışıyor.

Her Perşembe saat 19:00’da başlayacak etkinlik Uçurtma Kitap & Cafe’de gerçekleştirilecek. Etkinliğin toplamda 10 hafta sürmesi planlanıyor. Katılımcı sınırı yok. Ancak katılımcıların dağarcıklarına yeni bilgiler eklemeleri, kafalarının bir kıyısında yeni sorular üretmeleri ve bu soruların getirdiği heyecanla onların peşinden gitmeleri için önerilen okumaları yapmaları hararetle tavsiye ediliyor.

İlk etkinlik tarihi 3 Ekim 2019’da. Şimdiden tüm katılımcılara iyi okumalar.

Kategoriler: Atölyeler