Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Zeynep Erk Emeksiz

Atölye çalışmamızın amacı sosyal bilimlerde söylem çözümlemesinin temel ilke ve kavramlarını tanıtmaktır. Söylem çözümlemesine dayalı pek çok alanda söylem çoğunlukla içerik olarak ele alınmakta ve çözümlemeyi yapan kişinin içerikten ne anladığına bağlı olarak görece öznel bir betimlemeye dayanmaktadır. Oysa söylem dilsel sunumun somut öğelerine dayalıdır ve dilde söylemi kuran gözlemlenebilir yapılardan yola çıkarak nesnel bir betimleme yapılabilir. İşte bu atölye çalışmamızda öncelikle dil ve söylem ilişkisi ve bu ilişkiyi kuran yapılar ele alınacak ve sonrasında medya, psikanaliz ve yazınbilim alanlarında söylem çözümlemesi uygulaması yapılacaktır. Atölye çalışmamız 10 kişi ile sınırlı olacaktır.

Kategoriler: Atölyeler