Eskişehir’in mevcut hava kalitesi ve olası bir termik santral inşası durumunda beklenen etkileri tartışacağız.. Eskişehir ve Kütahya’da yürütülmüş bilimsel çalışmaların çıktıları üzerinden termik santrallerin etkilerini somut durum üzerinde ele alacağız.

Konuşmacılar:

Ozan Devrim Yay (Çevre Mühendisi, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Eskişehir Okulu)

Haluk Çalışır (Hekim, Türk Toraks Derneği)

Levent Özbunar (Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı)

9 Şubat günü (panelden bir gün önce) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek olan Termik Santral ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı izlenimlerinin de paylaşılmasını umduğumuz toplantıya tüm Eskişehirliler davetlidir.

Etkinlik Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilecektir.

Kategoriler: Etkinlikler